banier
lijntje
lijntje
back
Agriphila tristella

De grasmotjes behoren tot de zeer soortenrijke onderfamilie Crambinae. Er zijn veel soorten met een bijna identieke tekening, vooral in de geslachten Agriphila en Crambus. Daarom is het vaak heel moeilijk om de precieze soort te bepalen. Daarvoor zou je de vlinder echt moeten vangen en de vleugels intensief bestuderen. En voorlopig doen wij dat uit principe (nog) niet. Dit is de nauw aan bovenstaande soorten verwante Agriphila tristella. Die komt zeer algemeen in de Benelux voor en vliegt van juni tot diep in september. De rupsen leven op verschillende grassen, waaronder Beemdgras en Smele. Het is één van de grootste grasmotjes met een spanwijdte van zo'n 30 mm. Trekvlinder.