banner
Line
Languages:                                
English / engels    
Dutch / nederlands
Gardensafari Search


Line

[Alle foto's hier zijn thumbnails. Klik op een thumbnail om de foto's in groter formaat te tonen.]

Vosje (Andrena armata)

Het Vosje komt niet vaker voor dan het Roodgatje, maar is wel veel opvallender. Hij is wat groter (12 tot 13 mm), zeer sterk oranjerood behaard en die beharing zit op de gehele bovenkant. Hij doet wel denken aan een slanke, lange Akkerhommel. Ook het Vosje stelt niet veel eisen aan z'n biotoop, hoewel hij nog meer een hekel heeft aan begroeiing en het liefst zonnige plekken benut. Ook hij is een echte cultuurvolger die ook heel graag nestelt in bijvoorbeeld de voegen tussen tegels in de tuin, wegkanten enz. De nestgangen kunnen meer dan een halve meter diep zijn. Onder gunstige omstandigheden kunnen heel veel vrouwtjes zeer dicht bij elkaar een nestje maken. Door het komen en gaan van de diertjes en de soms zeer grote aantallen vallen dergelijke nestelplaatsen sterk op. Er is maar heel weinig voorkeur voor bepaalde planten, hoewel de dieren gek zijn op rode bessen en kruisbessen en dus nuttige bestuivers in de tuin kunnen zijn. De vliegtijd is ongeveer gelijk aan die van het Roodgatje en vaak nog iets korter: april en mei. Ook dit is in geheel Europa, inclusief de Benelux, een zeer algemene soort.Wetenschappelijk stond deze soort tot voor kort bekend als Andrena fulva.
Line

Gardensafari Moths and Butterflies app for iPhone Gardensafari app
'Moths and Butterflies'
for iOS8 is available at the app store.Line
Gardensafari Search

Line
        © Copyright 1998-2017 www.gardensafari.net (Hania Berdys)