banner
Line
Languages:                                
English / engels    
Dutch / nederlands
Line
Gardensafari Search


[Alle foto's hier zijn thumbnails. Klik op een thumbnail om de foto in groter formaat te tonen.]

Line

blank
Kruiskruidzandbij (Andrena denticulata)

Taxonomische indeling
Rijk:Stam:Klasse:Orde:Familie:Geslacht:Soort:
AnimaliaArthropodaInsectaHymenopteraAndrenidaeAndrenaA. denticulata

De Kruiskruidzandbij is een zandbij van een gemiddelde grootte met een stevig, behaard lijf. De vrouwtjes zijn 10-11mm groot, de mannetjes 8-9mm. Determinatie is niet makkelijk want A. denticulata vertoont veel overeenkomsten met andere Andrena soorten, vooral de A. flavipes. Een belangrijk kenmerk is de kleur van bortselachtig haar op het borsttuk (thorax). De beharing is zwart bij de A. denticulata en grijs bij de A. flavipes.

De Kruiskruidzandbij komt in heel Europa voor, ook in Groot Brittanie en in Ierland en just daar is deze relatief talrijk. In Nederland en in Duitsland staat A. denticulata op de lijst van bedreigde soorten. Deze zandbij heeft een voorkeur voor open zanderige terreinen, weilanden en bosranden. A. denticulata houdt van gele composieten, de plantenfamilie Asteraceae.

Andrena denticulata is een solitaire bij. In tegenstelling tot 'sociale' wespen en bijen zoals honingbijen en sommige hommels, de solitaire bij doet alles alleen: nestbouwen en verzorgen, voedselzoeken, eileggen. Elk vrouwtje bouwt een eigen nest in de grond. Zelfs als de individuele nestholletjes dicht bij elkaar zijn, is elk nestje afgezonderd van de rest. Het vrouwtje verzamelt nectar honing en pollen de slaat deze op in het nestje. Dit is het voedsel voor de larven wanneer zij uit de eieren uitkomen. De enige functie van het mannetje is het paren met het vrouwtje.De Kruiskruidzandbij vliegt van Juli tot medio September.
Net als andere bijen is A. denticulata een uitstekende bestuiver.
Line

Gardensafari Moths and Butterflies app for iPhone Gardensafari app
'Moths and Butterflies'
for iOS8 is available at the app store.Line
Gardensafari Search

Line
        © Copyright 1998-2018 www.gardensafari.net (Hania Berdys)