banier
lijntje
lijntje
back
Gele Hommel Bombus distinguendus

De gele hommel hieronder laat maar erg weinig zwart zien. Zoals zijn Nederlandse naam al aangeeft, ziet hij er helemaal geel uit, al kan dat geel wel eens wat meer bruinig zijn. Alleen op het midden van het borststuk bevindt zich een plek met zwart haar, of juist helemaal zonder haar. Qua grootte een variable soort met werksters die soms maar 11mm. lang zijn en koninginnen die soms wel 22 mm. halen. Dergelijke grote koninginnen hebben dan een spanwijdte van 42 mm en zijn daarmee bijna even groot als aardhommelkoninginnen. De gele hommel is in de Benelux vooral te verwarren met de gewone koekoekshommel. De kleur van het geel kan overigens sterk variëren van licht citroengeel tot donker bruingeel. De gele hommel nestelt vaak ondergronds in verlaten muizennesten, maar vaak ook bovengronds waar de soort mooie zelfgevlochten nesten bouwt op de grond, maar ook wel in bomen. Deze soort begint pas zeer laat in het jaar te vliegen en is meestal niet voor het midden van mei te zien. De kans om deze soort in je tuin tegen te komen is minimaal. De soort staat bekend als uiterst zeldzaam, zowel in de Benelux, als in Duitsland en Engeland. We waren dan ook in alle staten toen we de soort in onze tuin zagen rondvliegen. De gele hommel staat bekend als één van de mooiste hommelsoorten.

Er is heel veel gedoe rond de determinatie van de hommel op deze pagina. Er zijn mensen die beweren dat dit helemaal geen gele hommel is, maar het mannetje van de gewone koekoekhommel. Anderen zien er wel degelijk een gele hommel in. Echter volgens het boek van Eberhard von Hagen en Ambros Aichhorn is het verschil goed te zien. De gewone koekoekshommel heeft alleen de tergieten 4 tot en met 6 geel, de gele hommel heeft een gele beharing op alle tergieten. Tot dusver gaan 3 deskundigen voor de koekoek en drie andere, waaronder een leerling van de grote Aichhorn, voor de gele hommel. Gezien de stand en de deskundigheid laten we hem gewoon staan als gele hommel, maar het zou dus kunnen dat het hem niet is.