banier
lijntje
lijntje
back
Berkenschildwants Elasmostethus interstinctus

De berkenschildwants is lastig te onderscheiden van enkele sterk erop gelijkende soorten, zoals de jeneverbesschildwants. Belangrijk is de rand die bij de berkenschildwants éénkleurig is. Verder kan de hoeveelheid rood per dier verschillen en zijn de dieren in de winter vaak veel donkerder. Met een lengte van 9 tot 11 mm qua omvang een typische schildwants. De volwassen dieren verschijnen in september en overwinteren. De nieuwe larven zien we vooral in juli en augustus. De middelste foto's laten een vroege instar zien van waarschijnlijk de berkenschildwants. Dat zijn uitzonderlijke fraaie en kleurrijke gevalletjes. Op de onderste foto een 5e instar larve van een Elasmostethus-soort, zeer waarschijnlijk de berkenschildwants. Gedetermineerd door Berend Aukema, die echter niet met volledige zekerheid kan zeggen dat het hier om larven van de berkenschildwants gaat, al is dat aannemelijk. De volwassen wantsen zijn liefhebbers van zonnige struwelen. De larven vinden veel op berk. Algemene soort in de Benelux. De berkenschildwants komt voor over het gehele noordelijke halfrond: Europa, Noord-Azië, Japan en Noord-Amerika.