banner
Line
Languages:                                
English / engels    
Dutch / nederlands
Line
Gardensafari Search


[Alle foto's hier zijn thumbnails. Klik op een thumbnail om de foto in groter formaat te tonen.]

Line

blank
Grauwzwarte mier (Formica fusca)

Taxonomische indeling
Rijk:Stam:Klasse:Orde:Familie:Geslacht:Soort:
AnimaliaArthropodaInsectaHymenopteraFormicidaeFormicaF. fusca

Van alle grote zwarte mieren is dit de grootste. De lengte is meestal zo'n 0,9 centimeter. De mieren zijn vaak erg actief en kunnen heel hard lopen. De grauwzwarte mier is net als de rode bosmier gebonden aan bos, maar nestelt veel vaker aan de rand van een bos. Bovendien hoeven de bossen lang niet zo groot te zijn dan die waarin de rode bosmier voorkomt. Soms is een forse houtwal al voldoende. De grauwzwarte mier komt dan ook nogal eens voor in boomgaarden, begraafplaatsen, grotere tuinen, tuinen aan de rand van het bos en dergelijke. Dat komt ook omdat de nesten vele malen kleiner zijn dan die van de rode bosmier. Een nest van de grauwzwarte mier omvat slechts 500 tot 2000 werkers. De grauwzwarte mier is niet erg agressief en hij bijt maar zelden. Hij maakt ook geen mierenhopen, maar nestelt graag in rotte boomstompen, of onder stenen. Ook de werksters van de grauwzwarte mier verzamelen alles wat eetbaar is. Maar het melken van bladluizen staat bij deze soort voorop. Hij wordt ook veel in bloemen gezien, waar hij nectar eet.

Omdat de grauwzwarte mier zo weinig agressief is, wordt hij vaak door andere soorten gebruikt als slaaf. In zo'n geval neemt de koningin van een andere soort het nest over. Het werk komt voor rekening van de slaven. De werkers van de nieuwe koningin verrichten hooguit een aantal beschermende taken. De grauwzwarte mier vermijdt contact met andere mieren. Zelfs de veel kleinere wegmier en weidemier probeert hij te ontlopen.Deze soort is enorm verpreid over de wereld. Hij komt op bijna het gehele noordelijk halfrond voor, inclusief Noord-Amerika. Is een algemeen voorkomende mier in Nederland en BelgiŽ en is niet beschermd.
Line

Gardensafari Moths and Butterflies app for iPhone Gardensafari app
'Moths and Butterflies'
for iOS8 is available at the app store.Line
Gardensafari Search

Line
        © Copyright 1998-2018 www.gardensafari.net (Hania Berdys)