banier
lijntje
lijntje
back
Schaatsenrijder Gerris lacustris

Tot de wantsen behoort ook de zeer bekende schaatsenrijder of waterloper. Deze diertjes zijn zo licht dat ze met hun lange poten op het water kunnen lopen. Het zijn echte rovers die met hun voorpoten alle kleine insecten pakken die het ongeluk hebben op het water terecht te komen. Bij veel schaatsenrijders zijn de vleugels maar zielige gevallen. Dit verschilt per exemplaar. Alleen de exemplaren met goed ontwikkelde vleugels kunnen vliegen. Aan het uiterlijk kun je goed zien dat schaatsenrijders nauwe verwanten zijn van de roofwantsen. Overigens zijn we niet helemaal zeker van de soort. In het geslacht Gerris vinden we een aantal zeer sterk op elkaar gelijkende soorten. Het ligt echter wel het meest voor de hand dat het om Gerris lacustris gaat. De schaatsenrijder is in de hele Benelux een zeer veel voorkomende soort, die we ook veel op slootjes en kleine (tuin)vijvers aantreffen. Er zijn ook nog echte waterwantsen. Die leven niet op, maar onder water. Dat betekent trouwens niet dat ze niet kunnen vliegen, want dat kunnen ze wel degelijk. De bekendste zijn het bootsmannetje en de waterschorpioen.

Deze soort wordt ook wel de waterloper genoemd.