banier
lijntje
lijntje
back
Nematopogon swammerdamella

De antennen van de Adela-soort mogen dan langer zijn dan bij de meeste motten, het kan nog veel langer. Nematopogon swammerdamella lijkt bijna te overdrijven. Hij glanst wel een beetje, maar minder mooi en opvallend dan Adela reaumurella. Beide zijn overigens voorjaarsvlindertjes, want ook Nematopogon swammerdamella vliegt vooral in april, mei en juni. Het is met name in Gaasterland, het duigebied en in Gelderland een heel gewone soort. De rupsen leven ook van rottend blad op de bodem, vooral van Beuk en Eik.

Het diertje op de laatste foto kan ook tot een andere soort behoren. Hij is te zeer afgevlogen om zekerheid te zeggen dat het een Nematopogon swammerdamella is. Het geslacht Nematopogon kent een aantal sterk op elkaar gelijkende soorten die slechts aan de hand van zeer kleine verschillen van elkaar zijn te onderscheiden.