banier
lijntje
lijntje
back
Perinephela lancealis

De lange en puntige vleugels en de duidelijke golvende tekening op de voorvleugels zorgen ervoor dat je bij deze soort aan alles, behalve een lichtmot denkt. Als je dan nog bedenkt dat de spanwijdte uiteen loopt van 30 tot 35 mm, dan is het geen wonder dat nogal wat mensen de eerste keer dat ze deze Perinephela lancealis zien denken aan een spanner. Aan de manier waarop in rust de antennes worden gehouden (boven de vleugels) kun je echter zien dat het een Pyralide moet zijn. En dan ben je er snel uit, want er is niet één andere soort die erop lijkt. Overdag houdt het dier zich schuil, het liefst in dichte vegetatie en is dan niet gemakkelijk te vinden. Er een foto van maken valt ook niet mee, want bij de minste of geringste storing vliegt het beestje weg. De rupsen leven vooral van koninginnekruid. In de Benelux is Perinephela lancealis een vrij algemene soort, ondanks het ontbreken van een Nederlandse naam.