banner
Line
Languages:                                
English / engels    
Dutch / nederlands

Line
Gardensafari Search


[Alle foto's hier zijn thumbnails. Klik op een thumbnail om de foto's in groter formaat te tonen.]

Dambordvlieg (Sarcophaga carnaria)

Deze vlieg wordt in het Nederlands ook wel Grijze Vleesvlieg of Grauwe Vleesvlieg genoemd.

Line

Binnen het geslacht Sarcophaga zijn verschillende, nagenoeg identieke soorten te onderscheiden. De verschillen kun je alleen zien na microscopisch onderzoek. Dit houdt in dat je de dieren moet doodmaken en dat doe ik niet. Daarom een waarschuwing: de dieren op deze pagina behoren zeker tot het geslacht Sarcophaga (dambordvliegen), maar het staat niet vast dat alle ook daadwerkelijk tot de soort S. carnaria behoren.

Tegenwoordig weten we dat de larven van de dambordvliegen leven van andere larven in rottend vlees en niet van het vlees zelf.

Line

Gardensafari Moths and Butterflies app for iPhone Gardensafari app
'Moths and Butterflies'
for iOS8 is available at the app store.Line
Gardensafari Search

Line
        © Copyright 1998-2017 www.gardensafari.net (Hania Berdys)