banier
lijntje
lijntje
back
Lantaarntje Ischnura elegans

Ook het lantaarntje behoort tot de grote groep van blauwe juffers. Zeker aan de bovenkant zijn de dieren erg donker. Alleen het 8e segment is geheel blauw. Als het dier door de vegetatie vliegt, valt dat blauwe segment heel erg op: het lijkt wel een lampje. En daar heeft het dier de naam lantaarntje aan te danken. Overigens zijn oude vrouwtjes vaak groenig gekleurd en is het lantaarntje zo verdonkerd, dat het niet meer opvalt. Van de op het lantaarntje lijkende soorten hebben de roodoogjuffers rode ogen en heeft de tengere grasjuffer segment 8 deels en segment 9 geheel blauw. Het meest echter lijkt het lantaarntje op de zeer zeldzame donkere waterjuffer. Mannetjes zijn gemakkelijk uit elkaar te houden aan de aanhangsels van het achterlijf, die bij de donkere waterjuffer heel erg groot zijn. Verder is bij het lantaarntje alleen segment 8 blauw, bij de donkere waterjuffer is segment 8 blauw, maar ook het begin van segment 9. De niet zwarte gedeelten van de vrouwtjes van het lantaarntje kunnen allerlei kleurtjes hebben: wit, bruin, groen, blauw. Dat heeft deels te maken met de mate van uitkleuring, maar ook overigens lijkt de soort verre van kleurvast te zijn. Met een lengte van 30 tot 35mm en een spanwijdte van hooguit zo'n 40mm is het lantaarntje bepaald een kleine waterjuffer.

De mannetjes zwerven meestal veel minder dan de vrouwtjes en blijven in de buurt van water. De paring duurt urenlang. De vrouwtjes leggen daarna hun eitjes helemaal alleen. Ze kunnen daarbij zelfs geheel onder water verdwijnen. De larven leven in waterplanten of aan de waterrand in de oeverbegroeiing. Bij ons ontwikkelt zich één generatie, in zuidelijk Europa kunnen twee en soms zelfs drie generaties per jaar doorlopen worden. De vliegtijd is tamelijk lang: van voorin mei tot eind augustus.

Het lantaarntje is in bijna alle watertjes te vinden: van meren tot slootjes. Ook in poelen en tuinvijvers bijvoorbeeld, al wordt de voorkeur gegeven aan voedselrijk water. Het lantaarntje is een zeer algemeen en in de gehele Benelux voorkomend juffertje. Ook elders in Europa zeer algemeen en voorkomend tot in het noorden van Europa.