banier
lijntje
lijntje
back
Lygus pratensis

Zoals een aantal andere soorten is ook Lygus pratensis een liefhebbende soort. Het gele figuurtje tussen de aanzet van de vleugels is heel vaak hartvormig. Het is de algemeenste uit het geslacht Lygus en komt algemeen voor in Europa, Noord-Afrika, Klein-Azië, China en Siberië. In ons land in één generatie voorkomt, soms echter in twee. Ten zuiden van ons land altijd in twee generaties, ten noorden van ons land en in Groot-Brittannië altijd in één generatie. Houdt van de kruidlaag, maar wordt soms ook wel op struiken en bomen aangetroffen. De volwassen dieren verschijnen aan het eind van de zomer en overwinteren. Ze zijn nogal variabel: soms neigend naar groen, dan weer geheel bruin. Ze kunnen goed vliegen en leggen vaak grote afstanden af om een geschikte overwinteringsplek te vinden. Meestal in hooi, onder mos of loszittende boombast. Lygus pratensis komt 's avonds graag op licht af en wordt veel gevangen in de lichtvallen van nachtvlindergekken.