banner
Line
Languages:                                
English / engels    
Dutch / nederlands

Line
Gardensafari Search


[Alle foto's hier zijn thumbnails. Klik op een thumbnail om de foto's in groter formaat te tonen.]

Putter (Carduelis carduelis)

Line

Klikhier voor het geluid van de vogel.

Deze vogel komt niet vaak in mijn tuin dus het was niet makkelijk om een foto van te maken. (De foto's op deze pagina heb ik in de tuin van mijn vrienden in Frankrijk gemaakt.)

Dit is misschien wel de mooiste vinkensoort. In mijn tuin echter is het een zeldzame vogel die ik in de afgelopen 10 jaar nog maar drie keer heb mogen zien in een grote troep doortrekkers. Het is echter geen schuwe vogel. In Keulen ken ik een grote groep die nagenoeg in de stad woont. De vogel houdt van een tamelijk open landschap, het liefst met veel distels en zo, vandaar de bijnaam distelvink. De Engelsen noemen deze vogel goudvink, een naam die wij reserveren voor een vogel die in het Engels "stierenvink" heet. In de middeleeuwen werden veel vogeltjes in kooitjes gehouden en omdat de aanvoer van exotische soorten als kanaries en papegaaien niet best was, waren dat hoofdzakelijk binnenlandse vogels. De putter was een van de favorieten, omdat hij een klein emmertje aan een touwtje uit een soortement waterputje omhoog kon halen, vandaar de naam.

Line

De putter is een tamelijk kleine vinkensoort, niet langer dan zo'n 12 centimeter, die een gewicht kan halen van 16 gram. Het mannetje en het vrouwtje zijn gelijk. Jongen hebben wel de gele vleugelstreep, maar nog niet de rood-witte kop. De putter bewoont geheel Europa, in Scandinavie alleen het zuiden. Tussen april en juli worden twee broedsels grootgebracht. Het nest wordt meestal aan het einde van een tak van een naaldboom gebouwd. Er worden zo'n 5 eieren gelegd, die gedurende twee weken worden bebroed. Na het uitkomen verblijven de jongen nog zo'n twee weken op het nest. Hoewel hoofdzakelijk zadeneter, worden ook wel insecten gegeten. Wintergast in Nederland. De vogel broedt hier in zeer kleine aantallen.

De opvallende kleuren maken het makkelijk om deze vogel te identificeren. Line

Gardensafari Moths and Butterflies app for iPhone Gardensafari app
'Moths and Butterflies'
for iOS8 is available at the app store.Line
Gardensafari Search

Line
        © Copyright 1998-2018 www.gardensafari.net (Hania Berdys)