banner
Line
Languages:                                
English / engels    
Dutch / nederlands
Line
Gardensafari Search


[Alle foto's hier zijn thumbnails. Klik op een thumbnail om de foto's in groter formaat te tonen.]

Line

Overige bijen

Op deze pagina komen de bijen voor die op de andere bijen-pagina's nog niet aan bod zijn gekomen. Het zijn diverse families waarvan ik voorlopig slechts één of enkele soorten heb waargenomen. Naar mate hier nieuwe soorten erbij komen, zal ik de indeling nog herzien.

Voor de duidelijkheid een opsomming van de bijen families in Nederland en Vlaanderen inclusief geslacht per familie:
- Andrenidae (Zandbijen, Roetbijen),
- Apidae (Ertsbijen, Houtbijen, Wespbijen, Viltbijen, Bonte Viltbijen, Langhoornbijen, Sachembijen, Rouwbijen, Vlekkenbijen, Hommels, Honingbijen),
- Colletidae (Zijdebijen, Maskerbijen),
- Halictidae (Slurfbijen, Groefbijen, Bloedbijen),
- Melittidae (Dikpootbijen, Slobkousbijen, Pluimvoetbijen),
- Megachilidae (Wol- en Harsbijen, Tubebijen, Behangersbijen, Kogelbijen, Klokjesbijen, Tronkenbijen, Metslebijen).


Honingbij Apis mellifera

De honingbij is volgens velen één van de zeer weinige insecten die nuttig zijn. Meer...


Rosse Metselbij Osmia rufa

De rosse metselbij begint al vroeg te vlieg en is daarom een welkome gast in boomgaarden. Meer...


Blauwe Metselbij Osmia caerulescens

De blauwe metselbij zien we geregeld in onze tuin, maar nooit in grote aantallen. Meer...


Osmia niveata

Deze kleine metselbij is waarschijnlijk Osmia niveata. Meer...


Wormkruidbij (Colletes daviesanus)

De Wormkruidbij is een middelgrote zijdebij waarvan de vrouwtjes zijn 8-10mm lang. Meer...


Megachile spec.

Dit is een oud, afgevlogen behangersbijtje. Meer...


Gewone Dubbeltand Nomada ruficornis mannetje

Het mannetje van de gewone dubbeltand is niet of nauwelijks te onderscheiden van andere wespbijmannetjes. Meer...


Gewone Dubbeltand Nomada ruficornis vrouwtje

Het vrouwtje van de gewone dubbeltand is veel groter dan het mannetje, maar bezoekt maar zelden bloemen. Meer...


Lasioglossum sexstrigatum

Dit is een oud en volledig versleten mannetje van Lasioglossum sexstrigatum, één van de behangersbijtjes. Meer...
Gardensafari Moths and Butterflies app for iPhone Gardensafari app
'Moths and Butterflies'
for iOS8 is available at the app store.Line
Gardensafari Search

Line
        © Copyright 1998-2018 www.gardensafari.net (Hania Berdys)